ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

750ml εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Κορονέικης ποικιλίας

500ml εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Κορονέικης ποικιλίας

250ml εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Κορονέικης ποικιλίας

100ml εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Κορονέικης ποικιλίας

 

Δυνατότητα παραγγελίας ελαιόλαδου σε λευκοσιδηρά δοχεία στα μεγέθη: 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1lt, 2lt, 3lt, 5lt