У ДОМА

Ние сме новосъздадена гръцка експортна компания, която се занимава с търговия и продажба на висококачествен зехтин и мед.

По отношение на зехтина, ние работим с групи от производители от цяла Гърция, които ни предоставят Extra virgin зехтин от най-висока класа. Съответно за меда, нашите производители ни предоставят чист мед от бор, без пестициди.

Вземайки предвид различните нужди на нашите клиенти, компанията ни предоставя продукти във всяко количество и качество, винаги в съответствие с правилата и разпоредбите на Европейския съюз за качеството на храните, и зехтин и мед с всякакъв размер на опаковката, която е включена в нашия каталог и клиентът може да избере.

НАШАТА ЦЕЛ
R FOR RURAL има за цел да предостави възможно най-доброто обслужване на своите клиенти, като винаги зачита нуждите им и изгражда отношения на взаимно доверие.

НАШАТА ВИЗИЯ
Екипът на R FOR RURAL цели непрекъснатото ни усъвършенстване и развитие, както и добавянето на нови селскостопански продукти в търговския ни каталог. Наш ориентир е удовлетворението на нашите клиенти и предоставянето на натурални висококачествени гръцки продукти.